Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বিধবা ভাতা

কর্মসূচীর নামঃ বিধবা ভাতা

জেলার নামঃ কুমিল্লা।

উপজেলা/ইউসিডির নামঃ নাঙ্গলকোট।

ইউনিয়ন/পৌরসভার নামঃ জোড্ডা।

ক্রঃ নং

ভাতাভোগীর নাম

পিতা/স্বামীর নাম

বয়স

ভাতা পরিশোধ বহি নং/ব্যাংক হিসাব নং

গ্রাম/মহল্লার নাম

ওয়ার্ড নং

ভাতা শুরুর তারিখ

মন্তব্য

 

জাহানারা বেগম

স্বাঃ মৃতঃ রুস্তম আলী

৫৫

০১

/

০১

করপাতি

১ নং

৭/২

 

 

লালমতি

স্বাঃ মৃতঃ মোহাম্মদ আলী

৫১

০২

/

০২

করপাতি

১ নং

৭/২

 

 

ফাতেমা বেগম

স্বাঃ মৃতঃ শাহজাহান

৪০

০৩

/

০৩

ঘোড়াময়দান

১ নং

১/২

 

 

মাছুমা বেগম

স্বাঃ মৃতঃ আবদুর রাজ্জাম

৩৫

০৪

/

০৪

ঘোড়াময়দান

১ নং

৭/৮

 

 

রাবেয়া বেগম

স্বাঃ মৃতঃ আঃ জববার

৫০

০৫

/

০৫

ঘোড়াময়দান

১ নং

৭/২

 

 

মনোয়ারা বেগম

স্বাঃ মৃতঃ গোলাপ হোসেন

৪৫

৪৬

/

০৬

ঘোড়া ময়দান

১ নং

৭/৪

 

 

ফাতেমা বেগম

স্বাঃ মৃতঃ মাকু মিয়া

৩৫

৫৫

/

০৭

ঘোড়া ময়দান

১ নং

৭/৪

 

 

জমিলা বেগম

স্বাঃ মৃতঃ আঃ বাতেন

৪০

৫৬

/

০৮

ঘোড়া ময়দান

১ নং

৭/৪

 

 

মাহমুদা বেগম

স্বাঃ মৃতঃ মোহাম্মদ হোসেন

৩৫

৫৮

/

০৯

ঘোড়া ময়দান

১ নং

৭/৪

 

 

মর্জিনা বেগম

স্বাঃ মৃতঃ সিরাজ মিয়া

৪০

১০০

/

১০

করপাতি

১ নং

৭/৪

 

 

জাকিয়া খাতুন

স্বাঃ মৃতঃ আঃ রশিদ

৪৫

১০১

/

১১

ঘোড়া ময়দান

১ নং

৭/৪

 

 

আম্বিয়া খাতুন

স্বাঃ মৃতঃ মমতাজ মিয়া

৪০

১০২

/

১২

ঘোড়া ময়দান

১ নং

৭/৪

 

 

মাছুমা বেগম

স্বাঃ মৃতঃ রফিক

৩০

১২৭

/

১৩

করপাতি

১ নং

৭/৪

 

 

তনজুবের নেছা

স্বাঃ মৃতঃ আঃ জববর

৫০

০৬

/

১৪

গোহারুয়া

২ নং

৭/৪

 

 

বেগম

স্বাঃ মৃতঃ কালা মিয়া

৬১

০৭

/

১৫

গোহারুয়া

২ নং

৭/৬

 

 

ময়ুরের নেছা

স্বাঃ মৃতঃ সেকান্দর আলী

৭৬

০৮

/

১৬

বাহুর্ড়া

২ নং

৭/৮

 

 

মাফিয়া খাতুন

স্বাঃ মৃতঃ আঃ হক

৭১

০৯

/

১৭

মান্দ্রা

২ নং

৭/২০০০

 

 

শামলা খাতুন

স্বাঃ মৃতঃ মোতালেব

৬৬

১০

/

১৮

আশির পাড়া

২ নং

৭/২০০০

 

 

ছিরমতির নেছা

স্বাঃ মৃতঃ ছেরাজ উদ্দিন

৪০

৬০

/

১৯

গোহারুয়া

২ নং

৭/২০০০

 

 

আজিফা বেগম

স্বাঃ মৃতঃ হোসেন মিয়া

৩০

৬১

/

২০

গোহারুয়া

২ নং

৭/২০০০

 

 

ছায়েরা বেগম

স্বাঃ মৃতঃ৪হেদায়েত উল্লা

৩৫

৬২

/

২১

মান্দ্রা

২ নং

৭/৪

 

 

নুর জাহান

স্বাঃ মৃতঃ কোরবান আলি

৫০

৬৩

/

২২

মান্দ্রা

২ নং

৭/৪

 

 

মনোয়ারা বেগম

স্বাঃ মৃতঃ মীর হোসেন

৫০

৬৪

/

২৩

আশিরপাড়

২ নং

৭/৪

 

 

জাহানারা বেগম

স্বাঃ মৃতঃ হোসেন মিয়া

৪৫

১০৩

/

২৪

মার্ন্দ্রা

২ নং

৩/১০

 

 

ফিরোজা বেগম

স্বাঃ মৃতঃ আঃ মতিন

৪০

১০৪

/

২৫

বাহর্ড়া

২ নং

৭/৮

 

 

বেচুনি বিবি

স্বাঃ মৃতঃ আলী আহম্মদ

৪৫

১০৫

/

২৬

গোহারুয়া

২ নং

৭/৮

 

 

পুর্ণিমা বেগম

স্বাঃ মৃতঃ জাকির হোসেন

৫০

১২৮

/

২৭

গোহারুয়া

২ নং

৭/৪

 

 

মোসাঃ জগনী বেগম

স্বাঃ মৃতঃ নুরুমিয়া

৪০

১২৯

/

২৮

গোহারুয়া

২ নং

৭/৪

 

 

আম্বিয়া খাতুন

স্বাঃ মৃতঃ আমিন উদ্দিন

৪০

১৩০

/

২৯

গোহারুয়া

২ নং

১/৪

 

 

বকুল বেগম

স্বাঃ মৃতঃ চেরু মিয়া

৫০

১৩১

/

৩০

মার্ন্দ্রা

২ নং

৭/৬

 

 

রেজিয়া বেগম

স্বাঃ মৃতঃ সোবহান

৫৯

১৩৬

/

৩১

গোহারুয়া

২ নং

৭/৬

 

 

শিশু বালা দাস

স্বাঃ মৃতঃ চিন্তা হরন দাস

৭১

১১

/

৩২

নিশ্চিন্তপুর

৩ নং

৭/৬

 

 

জুনু বালা দাস

স্বাঃ মৃতঃ রাস মোহন দাস

৪৫

১২

/

৩৩

নিশ্চিন্তপুর

৩ নং

৭/৬

 

 

পারভীন আক্তার

স্বাঃ মৃতঃ আঃ মালেক

৫৬

১৩

/

৩৪

নিশ্চিন্তপুর

৩ নং

১/৯

 

 

ছায়রা বেগম

স্বাঃ মৃতঃ হানিফ মিয়া

৩৬

১৪

/

৩৫

নিশ্চিন্তপুর

৩ নং

৭/২০০০

 

 

খোদেজা বেগম

স্বাঃ মৃতঃ আবু তাহের

৫৫

১৫

/

৩৬

নিশ্চিন্তপুর

৩ নং

৭/৮

 

 

আমেনা খাতুন

স্বাঃ মৃতঃ আমিন উল্যাহ

৫৫

৪৮

/

৩৭

দামুড় পাড়

 ৩ নং

৭/২০০০

 

 

ছেমনা খাতুন

স্বাঃ মৃতঃ দাইয়া মিয়া

৩৫

৬৫

/

৩৮

নিশ্চিন্ত পুর

৩ নং

৩/১০

 

 

ফাতেমা আক্তার

স্বাঃ মৃতঃ ছেলামত উল্যাহ

৩৫

৬৬

/

৩৯

নিশ্চিন্ত পুর

৩ নং

৭/২

 

 

রেখা আক্তার

স্বাঃ মৃতঃ আঃ ওহাব

৪০

৬৭

/

৪০

নিশ্চিন্ত পুর

৩ নং

৭/২

 

 

মনোয়ারা বেগম

স্বাঃ মৃতঃ আবুল হাশেম

৪০

৬৮

/

৪১

নিশ্চিন্ত পুর

৩ নং

৭/৪

 

 

হালিমা খাতুন

পিতাঃমৃতঃ অহিদুর রহমান

৪৫

৬৯

/

৪২

নিশ্চিন্ত পুর

৩ নং

৭/৪

 

 

সেতারা বেগম

স্বাঃ মৃতঃ হানিফ মিয়া

৪০

১০৬

/

৪৩

নিশ্চিন্ত পুর

৩ নং

৭/৪

 

 

আনোয়ারা বেগম

স্বাঃ মৃতঃ নুরুল ইসলাম

৪২

১০৮

/

৪৪

দামুড়পাড়া

৩ নং

৭/৪

 

 

আমেনা খাতুন

স্বামী মৃতঃ আমিন উল্লা

৪৫

১৬

/

৪৫

জোড্ডা

৪ নং

৩/১০

 

 

আয়শা খাতুন

স্বাঃ মৃতঃ আকমত আলী

৩৫

১৭

/

৪৬

বুড়িয়ারা

৪ নং

৭/৪

 

 

মমেনা খাতুন

স্বাঃ বেচু মিয়া

৫০

১৮

/

৪৭

ভবানী পুর

৪ নং

৭/৪

 

 

জায়েদা খাতুন

স্বাঃ মৃতঃ আলী আজ্জম

৪৫

১৯

/

৪৮

ভবানী পুর

৪ নং

৭/৪

 

 

আয়শা খাতুন

স্বাঃ মোছেদুর রহমান

৪৫

২০

/

৪৯

জোড্ডা

৪ নং

১/১০

 

 

হোছনেয়ারা

স্বাঃ মৃতঃ আঃ রশিদ

৪০

৪৯

/

৫০

ভবানী পুর

 ৪ নং

৭/৪

 

 

আয়শা বেগম

পিতাঃ সুরুজ মিয়া

৪০

৭১

/

৫১

ভবানী পুর

৪ নং

৭/২

 

 

মর্জিনা বেগম

স্বাঃ মৃতঃ হোছন

৩৫

৭২

/

৫২

জোড্ডা

৪ নং

৭/২

 

 

শেফালী

স্বাঃ মৃতঃ হুমায়ুন

৪০

৭৩

/

৫৩

ভবানী পুর

৪ নং

৭/২

 

 

জাহানারা বেগম

স্বাঃ মৃতঃ আলxী আহম্মদ

৩৫

৭৪

/

৫৪

ভবানী পুর

৪ নং

৭/২

 

 

নুূর জাহান

স্বাঃ মৃতঃ আঃ মারেক

৩৮

১০৯

/

৫৫

ভবানি পুর

৪ নং

৭/২

 

 

শাহেনা বেগম

স্বাঃ মৃতঃ আবদুল হাকিম

৪০

১১১

/

৫৬

ভবানি পুর

৪ নং

৭/৪

 

 

ফাতেমা বেগম

স্বাঃ মৃতঃ আক্তারু জ্জামান

৬০

১৩২

/

৫৭

ধড়িয়ারা

৪ নং

৭/৪

 

 

খুরশিদা

স্বাঃ মৃতঃ আবুল হাসেম

৪৫

২১

/

৫৮

হাসানপুর

৫ নং

৭/৪

 

 

জোবেদা খাতুন

স্বাঃ মৃতঃ আঃ জববর

৬০

২২

/

৫৯

কৈরাশ

৫ নং

৭/৪

 

 

আনজুবের নেছা

স্বাঃ মৃতঃ আঃ লতিফ

৩৬

২৩

/

৬০

শংকরপুর

৫ নং

৪/১০

 

 

রোকেয়া বেগম

স্বাঃ মৃতঃ আঃ মন্নান

৫৬

২৪

/

৬১

নারায়ন কোট

৫ নং

৭/৪

 

 

মনোয়ারা বেগম

স্বাঃ মৃতঃ আঃ মমিন

৪৫

২৫

/

৬২

নারায়ন কোট

৫ নং

৭/৪

 

 

নুরজাহান

স্বাঃ মৃতঃ আঃ ওহাব

৪০

৫০

/

৬৩

কৈরাশ

 ৫ নং

৭/৪

 

 

নুরজাহান

স্বাঃ মৃতঃ ছিদ্দিক মিয়া

৪০

৭৫

/

৬৪

নারায়ন কোট

৫ নং

৭/৭

 

 

মাজেদা বেগম

স্বাঃ মৃতঃ মুন্সী আঃ গোফরান

৫৫

৭৬

/

৬৫

নারায়নকোট

৫ নং

৩/১০

 

 

মায়মুনা খাতুন

পিঃ মুন্সী লাল মিয়া

৩৫

৭৭

/

৬৬

শংকর পুর

৫ নং

৭/৩

 

 

হিরমতের নেছা

স্বাঃ পিং আলী মিয়া                                             

৩৫

৭৮

/

৬৭

শংকর পুর

৫ নং

৩/১০

 

 

জহুরা বেগম

স্বাঃ মৃতঃ সুলতান আহম্মদ

৪০

১১২

/

৬৮

নারায়নকোট

৫ নং

৭/২০০০

 

 

সাফিয়া বেগম

স্বাঃ মৃতঃ মীর হোসেন

৪৫

১১৩

/

৬৯

শংকরপুর

৫ নং

৭/৪

 

 

আবুশা বেগম

স্বাঃ মৃতঃ আলী আকবর

৪৫

১১৪

/

৭০

হাসানপুর

৫ নং

৭/২

 

 

আফরোজা বেগম

স্বাঃ মৃতঃ রুহুল আমিন

৪৫

২৬

/

৭১

বাইয়ারা

৬ নং

৭/৪

 

 

হারিছা বেগম

স্বাঃ মৃতঃ ছিদ্দুকুর রহমান

৫১

২৯

/

৭২

বাইয়ার

৬ নং

৭/৬

 

 

মাফিয়া বেগম

স্বাঃ মৃতঃ সুলতান আহাঃ

৫৩

৩০

/

৭৩

বাইয়ারা

৬ নং

৭/৪

 

 

রহিমা বেগম

স্বাঃ মৃতঃ ইদ্রিছ মিয়া

৪৫

৫১

/

৭৪

বাইয়ারা

৬ নং

৭/৪

 

 

মরিয়মের নেছা

স্বাঃ মৃত কালা মিয়া

৪৫

৮০

/

৭৫

বাইয়ারা

৬ নং

১/১০

 

 

সাফিয়া

স্বাঃ মৃতঃ নুরুল হক

৪৫

৮১

/

৭৬

বাইয়ারা

৬ নং

১/৫

 

 

জামিলা খাতুন

স্বাঃ মৃতঃ রুস্তম আলী

৪০

৮৩

/

৭৭

বাইয়ারা

৬ নং

৭/৪

 

 

জাহানারা বেগম

স্বাঃ মৃতঃ এবাদুল হক

৩৫

৮৪

/

৭৮

বাইয়ারা

৬ নং

৭/৮

 

 

মাজেদা বেগম

স্বাঃ মৃতঃ শামছুল হক

৪২

১১৫

/

৭৯

বাইয়ারা

৬ নং

১/১০

 

 

ছেমনা বেগম

স্বাঃ মৃতঃ গোলাপ হোসেন

৪৫

১১৬

/

৮০

বাইয়ারা

৬ নং

৭/২০০০

 

 

মরিয়মের নেছা

স্বাঃ মৃতঃ আনু মিয়া

৪৫

১১৭

/

৮১

বাইয়ারা

৬ নং

৭/২০০০

 

 

হাসমতের নেছা

স্বাঃ মৃতঃ জয়নাল

৫০

২৭

/

৮২

বাইয়ারা

৭ নং

৭/২

 

 

রোকেয়া বেগম

স্বাঃ মৃতঃ গোলাপ হোসেন

৬৬

২৮

/

৮৩

বাইয়ারা

৭ নং

৭/৪

 

 

জলেখা বেগম

স্বাঃ মৃতঃ বদুমিয়া

৪০

৩১

/

৮৪

রাজাপাড়া

৭ নং

৭/৪

 

 

জমিলা আক্তার

স্বাঃ মৃতঃ ইউনুছ

৭৬

৩২

/

৮৫

রাজাপাড়া

৭ নং

৭/৪

 

 

জহুরা খাতুন

স্বাঃ মৃতঃ মজিবল হক

৫৩

৩৩

/

৮৬

রাজাপাড়া

৭ নং

৭/৪

 

 

শাহিদা বেগম

স্বাঃ মৃতঃ মোখলেছুর রহমান

৪৯

৩৪

/

৮৭

রাজাপাড়া

৭ নং

৭/৪

 

 

আম্বিয়া বেগম

স্বাঃ মৃতঃ সায়েদ মিয়া

৮১

৩৫

/

৮৮

রাজাপাড়া

৭ নং

৭/৪

 

 

ছালেহা বেগম

স্বাঃ মৃতঃ রজব আলী

৪০

৫২

/

৮৯

নোয়াপাড়া

৭ নং

৭/৪

 

 

রাজিয়া খাতুন

স্বাঃ মৃতঃ ইউছুপ

৩৫

৮৫

/

৯০

নোয়াপাড়া

৭ নং

৭/৪

 

 

আমেনা খাতুন

স্বাঃ মৃতঃ আঃ মালেক

৩৫

৮৬

/

৯১

নোয়াপাড়া

৭ নং

১/৭

 

 

আফিয়া খাতুন

স্বাঃ মৃতঃ আনু মিয়া

৩৫

৮৭

/

৯২

নোয়াপাড়া

৭ নং

৭/২০০০

 

 

ফিরোজা বেগম

স্বাঃ মৃতঃ ফজলের রহমান

৩৫

৮৮

/

৯৩

নোয়াপাড়া

৭ নং

৭/৪

 

 

মাবিয়া খাতুন

স্বাঃ মৃতঃ হানিফ

৪৯

৮৯

/

৯৪

নোয়াপাড়া

৭ নং

৭/২০০০

 

 

আরবের নেছা

স্বাঃ মৃতঃ তাজল ইসলাম

৪০

১১৮

/

৯৫

নোয়াপাড়া

৭ নং

৭/২০০০

 

 

শেফালী

স্বাঃ মৃতঃ নুর হোসেন

৫০

১১৯

/

৯৬

নোয়াপাড়া

৭ নং

৭/২০০০

 

 

শামছুন্নাহার

স্বাঃ মৃতঃ আবুল বসর

৪২

১২০

/

৯৭

রাজাপাড়া

৭ নং

৭/২০০০

 

 

হাসমতি

স্বাঃ মৃতঃ জয়নাল

৩৭

১৩৮

/

৯৮

নোয়াপাড়া

৭ নং

৭/৩

 

 

আমেনা খাতুন

স্বাঃ আলী মিয়া

৫১

৩৬

/

৯৯

পানকরা

৮ নং

৭/৪

 

 

আম্বিয়া বেগম

স্বাঃ মৃতঃ আঃ হাকিম

৬৬

৩৭

/

১০০

পানকরা

৮ নং

৭/৪

 

 

হাসমতের নেছা

স্বাঃ মৃতঃ শাহজাহান

৫০

৩৮

/

১০১

আটগড়া

৮ নং

৭/৪

 

 

হারিছা বেগম

স্বাঃ মৃতঃ রবিউল হোসেন

৪৪

৩৯

/

১০২

আটগড়া

৮ নং

৭/৯

 

 

রাজিয়া বেগম

স্বাঃ মৃতঃ বজলের রহমান

৪০

৪০

/

১০৩

আটগড়া

৮ নং

৭/৯

 

 

জফুরা বেগম

স্বাঃ মৃতঃ রফিক মিয়া

৪৫

৫৩

/

১০৪

পানকরা

৮ নং

৭/৪

 

 

ছালেহা বেগম

স্বাঃ মৃতঃ আবুল বশার

৩২

৯০

/

১০৫

পানকরা

৮ নং

৭/১০

 

 

আফরোজা

পিঃ মৃতঃ সহিদুল ইসলাম

৩৩

৯১

/

১০৬

পানকরা

৮ নং

৭/৪

 

 

ছালেমা খাতুন

স্বাঃ মৃতঃ আঃ মান্নান

৪০

৯২

/

১০৭

টনিভাংগা

৮ নং

৭/৯

 

 

হালিমা খাতুন

স্বাঃ মৃতঃ নোয়াব আলী

৩২

৯৩

/

১০৮

আটগড়া

৮ নং

৭/২০০০

 

 

খাইরী বেগম

পিঃ জববর আলী

৩৫

৯৪

/

১০৯

পানকরা

৮ নং

৭/২০০০

 

 

রোকেয়া বেগম

স্বাঃ মৃতঃ হুমায়ুন কবির

৪৫

১২১

/

১১০

টনিভাংগা

৮ নং

১/৭

 

 

জোবেদা খাতুন

স্বাঃ মৃতঃ সুলতান আহাম্মদ

৪৫

১২২

/

১১১

টনিভাংগা

৮ নং

৭/৯

 

 

সবুরা বেগম

স্বাঃ মৃতঃ শামসুল হক

৪২

১২৩

/

১১২

ঠোল্লাপাড়া

৮ নং

৭/৯

 

 

মোসাঃ ছালেহা বেগম

স্বাঃ মৃতঃ নাছির উদ্দিন

৩০

১৩৪

/

১১৩

পানকরা

৮ নং

৪/৯

 

 

মুরশিদা বেগম

জস্বাঃ মৃতঃ রাশেদ নেওয়া

৪২

১৩৭

/

১১৪

পানকরা

৮ নং

৭/৪

 

 

আংকুরের নেছা

স্বাঃ মৃতঃ নুর মিয়া

৫১

৪১

/

১১৫

শ্রীহাস্য

৯ নং

৭/৪

 

 

নুর বানু

স্বাঃ মৃতঃ আনু মিয়া

৫০

৪২

/

১১৬

শ্রীহাস্য

৯ নং

৭/৪

 

 

হানিকি

স্বাঃ মৃতঃ আইডা গাজী হক

৪৫

৪৩

/

১১৭

শ্রীহাস্য

৯ নং

৭/৪

 

 

অংকুরের নেছা

স্বাঃ তনু মিয়া

৫০

৪৪

/

১১৮

শ্রীহাস্য

৯ নং

৭/৯

 

 

তফুরা বেগম

স্বাঃ মৃতঃ মাহবুবুল হক

৪১

৪৫

/

১১৯

শ্রীহাস্য

৯ নং

১/৭

 

 

ফাতেমা বেগম

স্বাঃ মৃতঃকেরামত আলী

৪৫

৫৪

/

১২০

শ্রীহাস্য

৯ নং

১/৪

 

 

মাজেদা খাতুন

স্বাঃ মৃতঃ অহিদুর রহমান

৩৫

৯৫

/

১২১

শ্রীহাস্য

৯ নং

৭/৪

 

 

করিমা খাতুন

পিতাঃ মৃতঃ নোয়াব আলী

৪০

৯৬

/

১২২

শ্রীহাস্য

৯ নং

৭/৭

 

 

আমেনা বেগম

পিঃ মৃতঃ মমতাজ মিয়া

৩৫

৯৭

/

১২৩

শ্রীহাস্য

৯ নং

৭/৯

 

 

রাবিয়া খাতুন

স্বাঃ মৃতঃ ইদ্রিছ মিয়া

৩৫

৯৮

/

১২৪

হানগড়া

৯ নং

৭/২

 

 

ছেনয়ারা

পিঃ ধনু মিয়া

৩৫

৯৯

/

১২৫

পানকরা

৯ নং

৭/২

 

 

ছালেমা বেগম

স্বাঃ মৃতঃ এছাক মিয়া

৪৫

১২৪

/

১২৬

শ্রীহাস্য

৯ নং

৭/২

 

 

রোকসি বেগম

স্বাঃ মৃতঃ সোনামিয়া

৪৫

১২৫

/

১২৭

শ্রীহাস্য

৯ নং

৭/২

 

 

জাকিয়া বেগম

স্বাঃ মৃঃ মনহর আলী

৪০

১২৬

/

১২৮

শ্রীহাস্য

৯ নং

৭/২

 

১২৯

সুরতি বেগম

স্বামী মৃত আবুল হাসেম

৪৫

১১১

/

১২৯

ভবানীপুর

৪ নং

১/২

 

১৩০

রেজিয়া বেগম

স্বামী মৃত আলী আক্কাছ

৪৫

১৩৩

/

১৩০

দামুরপার

৩ নং

৭/৪

 

১৩১

মোসাঃ বেগম

স্বামী মৃত মনাতু মিয়া

৫০

১৩৫

/

১৩১

শ্রীহাস্য

৯ নং

৭/৪

 

১৩২

হাছন বানু

স্বামী মৃত হোছন

৬০

৭৯

/

১৩২

দামুড়পাড়

৩ নং

৭/৪

 

১৩৩

নুর জাহান বেগম

স্বামী তরাব আলী

৪৫

১০৭

/

১৩৩

দামুড়পাড়

৩ নং

৭/৪

 

১৩৪

ছালেমা বেগম

স্বামী মৃত এছাক মিয়া

৪৫

১২৪

/

১৩৪

শ্রীহাস্য

৯ নং

৭/৪

 

১৩৫

জয়গুনী বেগম

স্বামী মৃত রংগু মিয়া

৩৫

৫৭

/

১৩৫

ঘোড়াময়দান

১ নং

৭/৪

 

১৩৬

মরিয়ম বেগম

স্বামী আলী আশ্বাদ

৪৫

১৯

/

১৩৬

জোড্ডা

৪ নং

৭/৪

 

১৩৭

আনজুবের নেছা

স্বামী মৃত আঃ কাদির

৪৫

৭০

/

১৩৭

জোড্ডা

৪ নং

৭/৪